سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیگنان دیارکهن

 

  .

آن سوی کوچه باغ ....

 

         برگ های ِ کاج ریخت ....

 

                     سیب ها را آب برد...

 

                              شاخه های ِ خشک بید..

 

                                                باد را بر خود خرید!

 

بیایید برای احیای باغات کوشش کنیم تا خیلی دیر نشده

صحرای عیسی وکوچه باغهای معروفش که امروز دیگه جز چندتا دیوار گلی خراب چیزی

نمانده

  آن سوی کوچه باغ

 

کوچه باغ روستای بندان که روزگاری انواع درختان میوه داشت و

امروزه تل خاکی از دیوارهای گلی وپرچینهاش مانده افسوس .......